საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


ახალი ამბები

პარიზში ჩატარდა საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის საარბიტრაჟო წესების საბოლოო ვერსიის შემმუშავებელი საერთაშორისო კომისიის სხდომა

2014 წლის 18 ივნისს, ქ. პარიზში გაიმართა საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის საარბიტრაჟო წესების საბოლოო ვერსიის…

შეიქმნა საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის საარბიტრაჟო წესების საბოლოო ვერსიის შემმუშავებელი საერთაშორისო კომისია

2014 წლის 11 მარტს ჩატარებულმა თბილისის საერთაშორისო არბიტრაჟის კონფერენციაზე მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციით შეიქმნა საარბიტრაჟო…

ცენტრის გენერალური მდივანმა მონაწილეობა მიიღო კომერციული არბიტრაჟის საერთაშორისო საბჭოს მე-12 კონგრესში

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალურმა მდივანმა მონაწილეობა  მიიღო კომერციული არბიტრაჟის საერთაშორისო საბჭოს მე-12 კონგრესში, რომელიც…

თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „საქართველოში რეგიონალური არბიტრაჟის განვითარება“

2014 წლის, 11 მარტს, თბილისში საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოსა და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ორგანიზებითა და საქართველოში…

სამუშაო ვიზიტი მუდმივმოქმედ საარბიტრაჟო სასამართლოში (ჰააგა) და ნიდერლანდების საარბიტრაჟო ინსტიტუტში (როტერდამი)

საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს მიერ განხორციელებული პროექტის – საქართველოში რეგიონალური არბიტრაჟის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში, რომლის დაფინანსება…

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შექმნასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის ფორმირება.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტის ჩამოყალიბების, ძირითადი მიმართლებებისა და სტრუქტურის განსაზღვრისათვის პალატის ინიციატივით…