საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი კომერციული მედიაციის სერვისის დანერგვას აპირებს

2019 წლის 27 მარტს ბიზნესის წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე, ცენტრის გენერალურმა მდივანმა ცენტრში კომერციული მედიაციის სერვივის გაშვება დააანონსა. სოფო ჩაჩავა, წარმატებული მედიატორი და ექსპერტი უხელმძღვანელებს ამ პროექტს. ცენტრი ასევე შექმნის სამუშაო ჯგუფს, რომელიც ინსტიტუციონალურ წესებზე იმუშავებს. 

ცენტრი კომერციული მედიაციის სერვისის გაშვებას უკვე ამა წლის შემოდგომას აპირებს.