საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი კომერციული მედიაციის სერვისის დანერგვას გეგმავს

ამა წლის 27 მარტს, ბიზნეს სუბიექტებთან გამართულ შეხვედრაზე, საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალურმა მდივნამა განაცხადა ცენტრის ახალი პროექტის შესახებ რომლის ფარგლებშიც მოხდება ინსტიტუტში კომერციული მედიაციის სერვისის დანერგვა. აღსაღნიშნავია, რომ პროექტს გაუძღვება გამოცდილი მედიატორი და ამ დარგის ექსპერტი სოფიო ჩაჩავა. ამასთან, ცენტრის მედიაციის წესების შემუშავების მიზნით, საარბიტრაჟო ცენტრში შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი.

ბოლო დროს განხორციელებული რეფორმების შედეგად, მედიაცია უფრო და უფრო პოპულარული ხდება საქართველოში. კომერციული მედიაციის სერვისის გაშვება უკვე ამ წლის შემოდგომიდან არის დაგეგმილი. ამასთან, საარბიტრაჟო ცენტრი განაგრძობს დავების ალტერნატიული მექანიზმების შესახებ ცნობადობის ამაღლებას ბიზნეს სუბიექტებთან შეხვედრების გამართვის გზით.

კომერციული მედიაციის სერვისი კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს საქართველოში დავების ალტერნატიული მექანიზმების განვითარებასა და პოპულარიზაციას.