საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


სემინარი თემაზე ,,დავების გადაწყვეტის მექანიზმის შერჩევა უცხოელ ბიზნეს პარტნიორთან და პროცესის წარმოება“

2018  წლის 27 მარტს, სასტუმრო “რუმს თბილისში”, საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართება სემინარი თემაზე ,,დავების გადაწყვეტის მექანიზმის შერჩევა უცხოელ ბიზნეს პარტნიორთან და პროცესის წარმოება“. 

სემინარის მიზანია მიაწოდოს ბიზნეს სექტორს  საერთაშორისო ტრანზაქციების დროს გასათვალისწინებელი პრაქტიკული რჩევები.

სემინარის პირველ ნაწილში, საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალური მდივანი ბექა ინჯია გააცნობს დამსწრე საზოგადოებას დავების გადაწყვეტის მექანიზმის არჩევის მნიშვნელობას და არს და ასევე იმ საჭირო ელემენტს რასაც უნდა შეიცავდეს საარბიტრაჟო შეთანხმება. 

სემინარის მეორ ნაწილში კი, საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის იურისტი დავით ედილაშვილი დეტალურად განიხილავს საარბიტრაჟო  პროცესის ეტაპებს. 

სემინარი ჩატარდება ქართულ ენაზე. 

 

 

მიმაგრებული ფაილები