საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


Seminar on “Choice of the Dispute Resolution Mechanism for the Business Transactions with the Foreign Partners”

On March 27, at “Rooms Hotel Tbilisi”, Georgian International Arbitration Cetnre will hold a seminar on “Choice of the Dispute Resolution Mechanism for the Business Transactions with the Foreign Partners”  (Practical tips and best practice). The seminar is held for the Georgian entrepreneurs who are  involved in the international business transactions.  

During the first part of the seminar the Secretary General of  the GIAC will discuss various mechanisms of dispute resolution, focusing on arbitration, as the most effective method for resolving the international business disputes.

The second part of the seminar will be devoted to the Arbitration Proceedings. Legal Counsel of the GIAC will make an overview of the arbitration process in general and will analyze the stages of it. 

The language of the seminar will be Georgian. 

 

მიმაგრებული სურათები

მიმაგრებული ფაილები