საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


ახალი ამბები

GIAC-ი წარმოდგენილია სამხრეთ კავკასიაში დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის სამუშაო ჯგუფში (ADR)

2022 წლის 12 მაისს, კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამამ (CLDP) გამართა დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის სამუშაო ჯგუფის…

თბილისში საარბიტრაჟო დღეებიის გახსნითი ღონისძიება გაიმართა

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრმა საარბიტრაჟო დღეებიის გახსნითი ღონისძიება გამართა. შეხვედრა მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს  „საქართველოს საერთაშორისო…

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტი ITA Arbitration Report-ის ინსტიტუტ-კონტრიბუტერი გახდა

ITA Arbitration Report-ისინიციატივით, საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრსა და ITA Arbitration Report-ს შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის…

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი იწყებს ახალ კამპანიას: შენ გაქვს ალტერნატივა.

კამპანიის მიზანია არბიტრაჟისა და მედიაციის პოპულარიზაცია, და მოიცავს: სოციალურ ქსელებში არბიტრაჟთან და მედიაციასთან დაკავშირებული სიახლეების…

ვებინარი თემაზე: კარიერის პირველი ნაბიჯები საერთაშორისო არბიტრაჟში

ამა წლის 14 დეკემბერს, 2020 წლის საარბიტრაჟო დღეების ფარგლებში გაიმართა ვებინარი თემაზე: პირველი ნაბიჯები საერთაშორისო…

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის საარბიტრაჟო საბჭომ განახლებული შემადგელობით პირველი საერთო სხდომა გამართა

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის საარბიტრაჟო საბჭომ განახლებული შემადგელობით პირველი საერთო სხდომა გამართა 2020 წლის 13…

სიახლეები საარბიტრაჟო დღეებთან დაკავშირებით

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი აქტიურად აგრძელებს დავის გადაწყვეტის მექანიზმების ქვეყანაში განვითარებასა და პოპულარიზაციას. როგორც ცნობილისა…

GIAC-მა საარბიტრაჟო საბჭოს განახლებული შემადგენლობა დაამტკიცა

2020 წლის 10 სექტემბერს, საარბიტრაჟო ცენტრის გამგეობამ მხარი დაუჭირა ცენტრის საარბიტრაჟო საბჭოში ახალი წევრების არჩევას….

რეგიონური ბიზნეს შეხვედრები

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრმა, საქართველოსსავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და მიუნხენისადაზემობავარიისსავაჭროპალატის ერთობლივიპროექტისფარგლებში, რეგიონულბიზნესთანშეხვედრებში მიიღო მონაწილეობა. შეხვედრებში მონაწილეობას იღებდა…

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრმა გაეროს საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლის კომისიის მე-3 სამუშაო ჯგუფის სესიაში მიიღო მონაწილეობა

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრმა (GIAC) გაეროს საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლის კომისიის (UNCITRAL) მე-3 სამუშაო ჯგუფის 38-ე…