საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


ახალი ამბები

სამუშაო ვიზიტი მუდმივმოქმედ საარბიტრაჟო სასამართლოში (ჰააგა) და ნიდერლანდების საარბიტრაჟო ინსტიტუტში (როტერდამი)

საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს მიერ განხორციელებული პროექტის – საქართველოში რეგიონალური არბიტრაჟის განვითარების ხელშეწყობის ფარგლებში, რომლის დაფინანსება…

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შექმნასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის ფორმირება.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტის ჩამოყალიბების, ძირითადი მიმართლებებისა და სტრუქტურის განსაზღვრისათვის პალატის ინიციატივით…