საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


გამოცემები

ანგარიში საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის აქტივობების შესახებ – რეგიონში საერთაშორისო არბიტრაჟის შემოტანა

ინგლისურ ენაზე საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის აქტივობების შესახებ ანგარიშის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ.

არბიტრაჟის განმარტებითი ლექსიკონი

არბიტრაჟის განმარტებითი ლექსიკონი  მომზადებულია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფინანსური მხარდაჭერით. გამოცემის ბეჭდური ვერსია დაიბეჭდა გერმანიის მთავრობის მიერ დაფინანსებული საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და მიუნხენისა და…

ანგარიში საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის დაფუძნების შესახებ

ინგლისურ ენაზე საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის დაფუძნების შესახებ ანგარიშის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ. ქართულ ენაზე საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის დაფუძნების შესახებ ანგარიშის გადმოსაწერად დააჭირე აქ.