საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


საარბიტრაჟო წესების საბოლოო ვერსიის შემმუშავებელი საერთაშორისო კომისია

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის ფორმირების პროცესში ჩართული უცხოელი ექსპერტების რეკომენდაციით, შეიქმნა საარბიტრაჟო წესების საბოლოო ვერსიის შემმუშავებელი საერთაშორისო კომისია, რომლის შემადგენლობა საბოლოოდ განისაზღვრა 2014 წლის 25 აპრილს. შექმნილი კომისია დაკომპლექტებულია საერთაშორისო დონეზე აღიარებული არბიტრებითა და ექსპერტებით. ყოველივე ეს უზრუნველყოფს, ერთის მხრივ, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საარბიტრაჟო წესების შემუშავებას და მეორეს მხრივ, აღნიშნული ინსტიტუტის ცნობადობის გაზრდას და ნდობის მაღალ ხარისხს.

2014 წლის 1 მაისს კომისიას ოფიციალურად გაეგზავნა საარბიტრაჟო წესების სამუშაო ტექსტი და დაიწყო საბოლოო ვერსიაზე მუშაობა. კომისიამ გამართა რამდენიმე შეხვედრა 2014 წლის ზაფხულის განმავლობაში და შეიმუშავა საარბიტრაჟო წესების საბოლოო ვარიანტი.

საარბიტრაჟო წესების საბოლოო ვერსიის შემმუშავებელი საერთაშორისო კომისიის წევრებიარიან:

Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler
Levy Kaufmann-Kohler, Partner; University of Geneva (Geneva)

Mr. Brooks W. Daly
Permanent Court of Arbitration, Deputy Secretary General and Principal Legal Counsel (The Hague)

Mr. Charles Nairac
Withe & Case, Partner (Paris)

Mr. Timothy J. Lindsay
Lindsay LA, Director (Wellington)

Ms. Ana Stanic
E&A Law  Limited, Partner (London)

Mr. Nicola Mariani
Dechert LLP, Partner (Tbilisi)

Ms. Kirsten Odynski
White & Case, Associate (Paris)

Ms. Ketevan Betaneli
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Knowledge Lawyer (Paris)

Ms. Mariam Gotsiridze
Ministry of Justice of Georgia (Tbilisi)

Mr. Beka Injia
Georgian International Arbitration Centre, Secretary General (Tbilisi)

Dr. Yas Banifatemy (Chair)
Shearman & Sterling LLP, Partner (Paris)