საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


გამგეობა

 

 

გიორგი პერტაია

  გიორგი პერტაია არის საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის ex officio გამგეობის წევრი, როგორც საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი. 

 

 

დავით საგანელიძე

 

დავით საგანელიძე „საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელ დირექტორია 2015 წლიდან.  

ფონდის ხელმძღვანელად დანიშვნამდე, დავით საგანელიძე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი იყო. იგი 2012 წლის ოქტომბერში საქართველოს მე-8 მოწვევის პარლამენტის წევრად აირჩიეს.

დავით საგანელიძის მოღვაწეობა ქართულ პოლიტიკაში 20 წელიწადზე მეტს ითვლის. იგი 1999 წლიდან, რამდენიმე მოწვევის პარლამენტის წევრი იყო და ამ პერიოდის განმავლობაში, სხვადასხვა კომიტეტს ხელმძღვანელობდა.

2013 წელს დავით საგანელიძე „შავი ზღვის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის” (PABSEC) ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს.

დავით საგანელიძეს მდიდარი გამოცდილება აქვს მენეჯმენტის, საფინანსო, ჯანდაცვის და ეკონომიკის მიმართულებებით. თავისი კარიერული მოღვაწეობის პერიოდში, საგანელიძე იყო „თი-ბი-სი” ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრი, აგრეთვე, „საქართველოს ბანკის” სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი და ქართულ-ინგლისური სააქციო საზოგადოება GHF-ის პრეზიდენტი.

ამას გარდა, დავით საგანელიძე საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრში ქირურგის პოზიციაზე მუშაობდა. 

დავით საგანელიძემ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ქირურგის სპეციალობით. ასევე, დაამთავრა თბილისის საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტი ეკონომიკის, შემდეგ კი, იურისტის სპეციალობით. მოგვიანებით, დავით საგანელიძემ დაამთავრა მოსკოვის ონკოლოგიის სამეცნიერო ცენტრი, კლინიკური ორდინატურა-ასპირანტურის აბდომინალური ქირურგიის განყოფილება. იგი არის ათენის, ლონდონისა და ბრაიტონის ბიზნეს სკოლების კურსდამთავრებული.

დავით საგანელიძეს მინიჭებული აქვს სამედიცინო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება. იგი არის ორი წიგნისა და 14 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.

 

ეფრემ ურუმაშვილი

ეფრემ ურუმაშვილი არის შპს „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების“ პარტნიორი. მის საქმიანობას წარმოადგენს საგადასახადო სფერო, რაც მოიცავს საგადასახადო სამართლისა და დაბეგვრის საკითხებს სრულად, ასევე საგადასახადო დავებს და ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებულ თემატიკას; ამასთან საბანკო-საფინანსო მიმართულებით საოპერაციო რისკების ანალიზს და დაგეგმვას საგადასახადო რისკებთან მიმართებაში. მას აქვს მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება საფინანსო-საგადასახადო სექტორში.ეფრემ ურუმაშვილი იყო არაერთი საერთაშორისო ტრენინგ-სემინარის მონაწილე, ასევე, პარლამენტის „საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტთან“ არსებული საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებზე მომუშავე ექსპერტთა კომისიის წევრი.

2005-2010 წლებში იგი გახლდათ საქართველოს ბანკების ასოციაციაში ეკონომიკისა და საგადასახადო კომიტეტის თავმჯდომარე, ხოლო 2010 წლიდან არის ბიზნესმენთა ასოციაციის საგადასახადო კომიტეტის წევრი და „საქართველოს ბანკების ასოციაციის“ პრეზიდენტის სპეციალური მრჩეველი.

ეფრემ ურუმაშვილმა დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი ,,აღრიცხვის, ანალიზის და აუდიტის“ სპეციალობით და ფლობს ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხებს. იგი თავისუფლად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

 

ზურაბ ლალაზაშვილი

 

ზურაბ ლალაზაშვილი ბიდიოს მმართველი პარტნიორია 1999 წლიდან.

იგი ფლობს 22 წლიან გამოცდილებას ბიზნეს-საკონსულტაციო და აუდიტის სფეროში.

მისი სპეციალიზაცია მოიცავს სახელმწიფო სექტორს, სადაზღვევო და საბანკო სფეროს, კომუნიკაციებს, ენერგოსფეროს, ფონდებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ქიმიურ მრეწველობასა და წარმოებას, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანასებულ სხვადასხვა პროექტებს.

ზურაბს აქვს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS) მიხედვით წარმოების, შიდა კონტროლის ოპტიმიზაციის ინსტრუმენტების, ფინანსური მენეჯმენტის და მმართველობითი აღრიცხვის, ბიზნეს–დაგეგმვის, მსხვილი საწარმოების ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის საკონსულტაციო პროექტების მართვის გამოცდილება.

ზურაბი არის საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაციის (ბაფ) ის წევრი 1998 წლიდან და მას შემდეგ აქტიურადა იყო ჩართული ბაფის პროფესიულ საგანმანათლებლო და საკანონმდებლო მუშაობაში, რომელიც მიმართულია აუდიტის და ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიების განვითარებისკენ საქართველოში. იგი იყო ფედერაციის გამგეობის წევრი 2006 – 2010 წლებში.

2010 – 2016 წლებში ზურაბი სამი ვადით არჩეული იყო საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის თავმჯდომარედ.

2009 – 2019 წლებში ზურაბი ასრულებდა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო და საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობას და აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შემუშავებაში.
მშობლიური ქართული ენის გარდა, ზურაბი თავისუფლად საუბრობს რუსულად და ინგლისურად.

 

კონსტანტინე სულამანიძე

კონსტანტინე სულამანიძეს ფლობს 18 წლიან გამოცდილება ფინანსურ სექტორში. ამჟამად იგი იკავებს ჰუალინგ დაზღვევისა და BHL ლიზინგის გენერალური დირექტორის პოზიციას.

წარსულში, კონსატანტინე სულამანიძე იკავებდა გენერალური დირექტორის პოზიციას პროგეს ბანკში და მთავარი მსესხებელი ოფიცრის პოზიციას რესპუბლიკა ბანკში.

ამასთან, მას აქვს სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება. კერძოდ, იგი ხელმძღვანელობდა დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სააგენტოს და მისი მმართველობის ქვეშ გატარდა მრავალი მნიშვნელოვანი რეფორმა, რამაც ქვეყანაში სადაზღვევო სექტორის განვითარებასა და გაძლიერებას შეუწყო ხელი.

კონსტანტინე სულამანიძეს დაცული აქვს დოქტორის ხარისხი საბანკო რისკების მენეჯმენტში და ასევე ფლობს Hult-ის (USA & UK) საერთაშორისო ბიზნეს სკოლის მაგისტრის ხარისხს.