საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


ICCA-ს სახელმძღვანელო

საერთაშორისო კომერციული საარბიტრაჟო საბჭოს მიერ ქართულ ენაზე მომზადებული “სახელმძღვანელო 1958 წლის ნიუ იორკის კონვენციის განმარტებაზე” იხილეთ აქ.