საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


GIAC-ის ვებინარი თემაზე „საგანგებო მდგომარეობის გავლენა საარბიტრაჟო პროცესზე“

21 მაისს საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა ვებინარი თემაზე „საგანგებო მდგომარეობის გავლენა საარბიტრაჟო პროცესზე“.

მომხსენებლებმა, პროფესმორმა მოჰამედ აბდელ ვაჰაბმა, ნდანგა კამაუმ და საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალურმა მდივნამდა ბექა ინჯიამ ისაუბრეს დისტანციურ ზეპირ მოსმენსათან დაკავშირებული საკითხებეზე და სხვა შესაძლო გამოწვევებზე. 

ვებინარის ჩანაწერი ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე.