საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


ანგარიში საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის დაფუძნების შესახებ

ინგლისურ ენაზე საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის დაფუძნების შესახებ ანგარიშის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ.

ქართულ ენაზე საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის დაფუძნების შესახებ ანგარიშის გადმოსაწერად დააჭირე აქ.

მიმაგრებული ფაილები